Święty Charbel (Pomazaniec Boży)

Panie Boże, nieskończenie Święty i uwielbiony w Twych Świętych, który zainspirowałeś Świętego Mnicha i Pustelnika Charbela żyć i umrzeć w drodze Jezusa Chrystusa, i dałeś mu siłę, aby oderwał się od świata dla triumfu cnót zakonnych w jego pustelni: - Błagam Ciebie, abyś obdarzył mnie łaską kochać Ciebie i służyć Tobie za jego przykładem. Boże Wszechmogący, Który przejawiasz moc wstawiennictwa Świętego Charbela, przez liczne cuda i łaski, udziel mi łaski (…....) za wstawiennictwem Twojego Świętego. Amen

Dobry Boże, Ty nauczyłeś Charbela jak być zakorzenionym w ślubach zakonnych, on mieszkał w absolutnej ciszy i neutralności, oddając całe swoje życie Tobie, pomóż mi go wspominać i rozważać jego heroiczność niezwykłego życia, mówiąc mu:

Błogosławiony jesteś Charbelu, boś poświęcił swoje życie dla ślubów zakonnych i kapłańskich, uczestnicząc codziennie we Mszy Świętej i patrząc nieustannie i niestrudzenie w oblicze Boga! Błogosławiony jesteś, bo świeciłeś wśród innych pustelników swoją absolutną ascezą w swojej nienaturalnej ciszy, który zadziwiasz wszystkich, nawet po swojej śmierci! Panie, teraz proszę Cię za wstawiennictwem Świętego Charbela, aby Twój Kościół wzbogacał się o tych wszystkich, którzy mają podobne życie i którzy śladami naszych świętych kapłanów, pustelników i mnichów poświęcają się dla zbawienia całego świata. Amen.

Panie Jezu Chryste, Ty zaprosiłeś sprawiedliwego Charbela do przyłączenia się do życia zakonnego, zakorzeniając jego wiarę wśród jego rodziny chrześcijańskiej, daj mi, za jego wstawiennictwem, ożywiać moją rodzinę mocą wiary, cnót i przykładem miłości rodzicielskiej tak by stały się źródłem prawdziwych powołań chrześcijańskich. Amen

Panie nieskończenie uwielbiony przez Swoich świętych, Ty, który zafascynowałeś serce ojca Charbela, aby wybrał życie pustelnika, napełniłeś go łaską i mocą życia z dala od świata, zachowując zaczyn cnót zakonnych: czystości, posłuszeństwa i ubóstwa, proszę Cię daj mi łaskę aby Cię kochać i służyć Ci tak jak on.

O potężny Boże! Ty, który szerzysz moc wstawiennictwa Charbela w wielu niepojętych cudach, proszę spraw aby prośba moja napełniła się Twoją łaską. Amen.

 

Święty Pustelnik obiecał, że po śmierci będzie orędował za tymi, którzy poproszą go o pomoc, pod jednym warunkiem, że pomodlą się za jego ojczyznę, jak to prorokował Izajasz: Liban zamieni się w ogród, a ogród za bór został uznany. By głusi usłyszeli słowa księgi, a oczy niewidomych, wolne od mroku i ciemności, zaczęły widzieć (Iz 29.17-18).