Początek Polskiej Wspólnoty Katolickie w Leicester datuję się od 1948 r. Powstała ona z żołnierzy Polskich sił zbrojnych i ich rodzin przebywających w okolicznych obozach wojskowych i hostelach cywilnych. W tych nowych warunkach polscy przybysze do Leicester, pod koniec każdego tygodnia , a specjalnie w niedzielę odczuwali brak polskiego księdza, polskiej Mszy św i Bożego słowa głoszonego po polsku. W niedługim czasie polski ksiądz, kapelan wojskowy śp. ksiądz Edward Frąckowiak osiedlił się w Leicester i spełniał posługi kapłańskie dla rodaków tu się osiedlających.

Patronem naszej parafii jest św. Paweł.

Św. Paweł, jeszcze jako Szaweł z Tarsu, zanim poznał Chrystusa, był bardzo gorliwym faryzeuszem. Prześladował chrześcijan, wtrącał ich do więzienia i w wielu przypadkach przyczynił się do ich śmierci - jak choćby św. Szczepana. Kiedy jednak w drodze do Damaszku ukazał mu się sam Chrystus - odmieniło całe jego życie. Chociaż dalej wierzył w tego samego Boga, zachowywał te same dziesięć przykazań - uwierzył w końcu, że Jezus Chrystus żyje i jest oczekiwanym od pokoleń Zbawicielem świata. Szaweł z Tarsu przyjął chrzest i stał się Pawłem - Apostołem Chrystusa.