Początek Polskiej Wspólnoty Katolickie w Leicester datuję się od 1948 r. Powstała ona z żołnierzy Polskich sił zbrojnych i ich rodzin przebywających w okolicznych obozach wojskowych i hostelach cywilnych. W tych nowych warunkach polscy przybysze do Leicester, pod koniec każdego tygodnia , a specjalnie w niedzielę odczuwali brak polskiego księdza, polskiej Mszy św i Bożego słowa głoszonego po polsku. W niedługim czasie polski ksiądz, kapelan wojskowy śp. ksiądz Edward Frąckowiak osiedlił się w Leicester i spełniał posługi kapłańskie dla rodaków tu się osiedlających.

Nawiązał kontakt z ojcami dominikanami przy tutejszym kościele katolickim pod wezwaniem Krzyża Świętego ‘Holy Cross’. Przeor dominikanów ks. dr Klimeck, pochodzenia polskiego, ustosunkował się bardzo serdecznie do prośby ks. Frąckowiaka aby Polacy w Leicester mogli samodzielnie korzystać z jego kościoła. Zezwolił na odprawianie Mszy św. w każdą niedzielę i święta oraz na chrzty, śluby i pogrzeby.

Niedługo poczęła kiełkować myśl, aby mimo wszystkiego mieć ‘coś własnego’. Staraniem tutejszej Polonii i z jej składek, ufundowany został obraz Matki Boskiej Częstochowskiej, malowany olejno na płótnie i obramowany ozdobnie pięknymi orzełkami.

We wrześniu 1953 roku Ks. Frąckowiak składa swą funkcję proboszcza w ręce ks. mgr Aleksandra Murata, również byłego kapelana wojskowego.

W maju 1957 roku zwołano walne zebranie parafian na którym został wybrany pierwszy komitet parafialny z żądaniem zorganizowania stałej pomocy finansowej ks. proboszczowi.

Z początkiem lat sześćdziesiątych, przy liczbie parafian dochodzącej do blisko czterech tysięcy zarysowała się potrzeba posiadania własnego kościoła. Inicjatywa ks. Murata została entuzjastycznie przyjęta przez ogół parafian. Rozpoczęła się akcja gromadzenia funduszy i poszukiwania odpowiedniego obiektu, którym stał się kościół Metodystów przy Melbourne Road.

Historia1 Historia2

Historia3 Historia4

Historia Ołtarza (trwają poszukiwania nad dokumentacją)

Historia Parafii pdf