Święty Paweł

Patronem naszej parafii jest św. Paweł.

Św. Paweł, jeszcze jako Szaweł z Tarsu, zanim poznał Chrystusa, był bardzo gorliwym faryzeuszem. Prześladował chrześcijan, wtrącał ich do więzienia i w wielu przypadkach przyczynił się do ich śmierci - jak choćby św. Szczepana. Kiedy jednak w drodze do Damaszku ukazał mu się sam Chrystus - odmieniło całe jego życie. Chociaż dalej wierzył w tego samego Boga, zachowywał te same dziesięć przykazań - uwierzył w końcu, że Jezus Chrystus żyje i jest oczekiwanym od pokoleń Zbawicielem świata. Szaweł z Tarsu przyjął chrzest i stał się Pawłem - Apostołem Chrystusa.

Napisał wiele listów, które teraz czytamy na Mszy św., założył wiele Kościołów na terenie obecnej Grecji i Turcji, jako misjonarz przemierzył tysiące kilometrów, nawrócił niezliczoną liczbę ludzi. W obecnych czasach w podobny sposób działa w Kościele Ojciec św. Jan Paweł II. Co roku 25 I obchodzimy święto Nawrócenia św. Pawła Apostoła. Jest to odpust w naszej parafii i dzień modlitw o jedność całego Kościoła Powszechnego. Jest to także okazja dla nas do zwiększenia troski o jedność w naszych rodzinach i w naszej parafii.