W związku z kryzysem ogólnoświatowym jesteśmy pełni obaw i lęku o naszą przyszłość i los naszych bliskich w różnych zakątkach świata. Mimo braku dostępu do sakramentów świętych nie ustawajmy w modlitwach i uczestnictwie we mszy św poprzez środki masowego przekazu. Pragnę was zapewnić, że codziennie odprawiam zamówione msze św ale także msze św za naszą parafię i każdego z was. Modlę się, byśmy jak najszybciej mogli wrócić do naszej świątyni. Mimo, że nie możemy przyjąć komunii św, to możemy Chrystusa przyjmować duchowo. Mamy wiele artykułów na ten temat. Podobnie, jeśli nie ma możliwości wyspowiadania się, wzbudźmy sobie akt żalu doskonałego, a kiedy wszystko wróci do normalności, wyznamy grzechy ciężkie w konfesjonale. Mamy to wyjaśnione w Katechiźmie Religii Katolickiej. Polecajmy dobremu Bogu naszych braci i siostry i prośmy o umocnienie wiary dla nas wszystkich. Ks Tadeusz Kordys

WOŁAJMY W SUPLIKACJACH OD POWIETRZA, ZARAZY KORONOWIRUSA, GŁODU OGNIA I WOJNY WYBAW NAS PANIE.

JEDNOCZMY SIĘ Z CAŁYM KOŚCIOŁEM UCZESTNICZĄC W TRANSMISJACH MSZY SW W TV TRWAM, TV POLONIA LUB NA INTERNECIE . 

LIST KS REKTORA PMK DO WIERNYCH Drodzy Bracia i Siostry, Od dwóch miesięcy świat wytęża swoje siły, by zwalczyć zagrażającą obywatelom wszystkich państw epidemię koronawirusa. Dotyczy to sytuacji zdrowotnej każdego z nas. Władze państwowe i kościelne wprowadzają rozporządzenia mające na celu ograniczenie skutków epidemii oraz całkowite jej opanowanie. Mieszkając w Anglii i Walii podlegamy rozporządzeniom władz państwowych, oraz jako Polska Misja Katolicka w Anglii i Walii, decyzjom Biskupów tworzących Konferencję Episkopatu Anglii i Walii. Podjęte przez Biskupów decyzje przekazujemy do wszystkich polskich parafii i ośrodków duszpasterskich. W ostatnim czasie normalne funkcjonowanie parafii zostało zakłócone na skutek nadzwyczajnej sytuacji epidemiologicznej. Wszyscy mamy nadzieję, że wkrótce wszystko wróci do normalnego funkcjonowania naszych parafii i ośrodków duszpasterskich. W międzyczasie musimy zadbać o nasze miejsca życia sakramentalnego i formacji chrześcijańskiej. Nasze kościoły pozostają otwarte na adorację i osobistą modlitwę, natomiast nie możemy sprawować Eucharystii z udziałem wiernych. Eucharystia jest centrum życia chrześcijańskiego i to ona buduje Kościół i każdą wspólnotę parafialną. Cały program duszpasterski obecnego roku liturgicznego skierowany jest na pogłębienie naszej wiedzy o Eucharystii. Bez Eucharystii nie możemy żyć jako uczniowie Pana Jezusa. Zachęcam więc do zamawiania intencji mszalnych, które kapłani będą sprawować podczas Mszy świętych bez udziału wiernych o zwykłych dotychczasowych godzinach. Proszę o duchową łączność ze wspólnotą Kościoła za pośrednictwem transmisji w środkach społecznego przekazu. Bardzo również proszę o normalną troskę o materialne zabezpieczenie naszych parafii. Pomoc finansową na potrzeby parafii można bezpośrednio przekazywać na konto parafii lub do skarbonki na ten cel przeznaczonej w kościele. Jest to wyraz naszej troski o dobro wspólne należące do wszystkich parafian. Bardzo dziękuję za tę wspólnotową odpowiedzialność. Jesteśmy wszyscy na drodze wielkopostnego przygotowania do Świąt Wielkiej Nocy. Przeżywamy nowe wyzwania, które są dla nas czasem próby indywidualnej i wspólnotowej. Przed nami nadzieja i radość płynące ze Zmartwychwstania Pana. Nikt nie może nam jej zabrać bo „Miłość Boża rozlana jest w sercach naszych przez Ducha Świętego, który został nam dany” (Rz 5,5). Ks. Prał. Stefan Wylężek Rektor Polskiej Misji Katolickiej w Anglii i Walii

BÓG ZAPŁAĆ ZA WSZELKIE OFIARY NA POMOC NASZEJ PARAFII  PCM LEICESTER nr konta Parafii 00620951 sort code 30-94-57 

PRZEDSTAWIENIE O NAWRÓCENIU ŚW. PAWŁA
JASEŁKA
70 LECIE PARAFII

Linki do stron TVP POLONIA (od 8 minuty) o naszej parafii http://magazynzwysp.tvp.pl/36474177/magazyn-z-wysp-28-wydanie-20032018

Bal Wszystkich Swiętych https://youtu.be/PrRsVoDE_GI

Festiwal w Leicester i spotkanie w naszym kościele z Magdaleną Zarzycką http://magazynzwysp.tvp.pl/36847747/magazyn-z-wysp-30-wydanie-17042018

WSTĘPY POLESIA PIKNIK HARCERSKI 2019 https://youtu.be/qW9n1yTCPXM

70 LECIE Z UDZIAŁEM KS. REKTORA PMK I KONSULA LESZKA ROWICKIEGO  Z MAŁŻONKĄ https://youtu.be/-mFwJwCWPwU

WYWIADY NA PIKNIKU Z OK. 70 LECIA PARAFII 2018 https://youtu.be/xv9fcrzdkaU